XXIII. EconLab Modelleme Okulu

STATA ile İleri Panel Veri Analizi

18-19 ve 25-26 Aralık 2021

Hakkında


WERI Eğitim Araştırma Geliştirme tarafından düzenlenen XXIII. EconLab Modelleme Okulu 18-19 ve 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde zoom altyapısı kullanılarak canlı-çevrimiçi (online-live) olarak düzenlenecektir. EconLab Modelleme Eğitim'leri 2013 yılından beri farklı konularda düzenli olarak düzenlenmektedir.
EconLab Modelleme Okulu eğitimleri WERI Eğitim Araştırma Geliştirme'nin kurucusu Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan tarafından organize edilmektedir.

Amaç


EconLab Modelleme Okulu’nun amacı yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik, özelde iktisat ve idari bilimler genelde ise sosyal bilimler alanında araştırma yapan ya da yapmaya niyeti olan araştırmacılara model kurma yetisi kazandırabilmek için hem temel düzeyde ekonometrik teknikler hem de iktisadi ve sosyal değişkenlerle ilgili temel ilişkileri tanıtmaktır. Buradaki temel amaç araştırmacılara bağımsız araştırma yapabilmeleri için temel teorik ve teknik bilgileri tanıtmaktır.

Kimler Katılabilir?


EconLab Modelleme Okulu'na İktisadi ve İdari bilimler alanında araştırma yapmakta yada yapma niyetinde olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, kamu yada özel kurumlardaki araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler katılabilirler. Diğer sosyal bilim dallarındaki araştırmacıların kayıt olmadan önce program hakkında daha detay bilgi almaları tavsiye edilir.
EconLab Modelleme Okulunun "STATA ile İleri Panel Veri Analizi" modülüne katılacakların temel düzeyde ekonometri ve STATA bilgisine sahip olmaları beklenmektedir.

Ne Zaman? Nerede?


Ne zaman?

EconLab XXIII. Modelleme Okulu 18-19 ve 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecektir.

Nerede?

EconLab XXIII. Modelleme Okulu canlı-çevrimiçi (onlive-live) olarak Zoom altyapısı kullanılarak düzenlenecektir.

Program


Eğitimler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Eruygur tarafından verilecektir.

 • 1. Gün: Cumartesi
  18 Aralık 2021

  09.30-10.00: Kayıt ve tanışma
  10.00-10.45: Panel Veride Değişen Varyans Testleri
          • STATA ile uygulamalar
  10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: Panel Veride Otokorelasyon Testleri
          • Panel Veride Yatay Kesit Bağımlılık Testleri
          • STATA ile uygulamalar
  11.45-13.00: Öğle Yemeği
  13.00-13.45: Panel GLS Tahmincisi
          • STATA ile uygulamalar
  13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: PCSE Tahmincisi
          • STATA ile uygulamalar
  14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

 • 2. Gün: Pazar
  19 Aralık 2021

  10.00-10.45: Dinamik Paneller ve Nickel Sapması
          • STATA ile uygulamalar
  10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: Homojen Panel Modelleri
          • STATA ile uygulamalar
  11.45-13.00: Öğle yemeği
  13.00-13.45: Kısa Panel nedir
          • Kısa Dinamik Panel Tahmincileri: Fark GMM Tahmincisi (Arellano-Bond)
          • STATA ile uygulamalar
  13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: Kısa Dinamik Panel Tahmincileri: Sistem GMM Tahmincisi (Blundell-Bond)
          • Sargan ve Hansen Testleri
          • STATA ile uygulamalar
  14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

 • 3. Gün: Cumartesi
  25 Aralık 2021

  10.00-10.45: Panel Birim Kök Kavramı
          • Panel Veride Yatay Kesit Bağımlılığı ve Etkisi
          • STATA ile uygulamalar
  10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: Panel Birim Kök Testleri
          • Panel Birim Kök Testleri (1. Nesil)
          • Panel Birim Kök Testleri (2. Nesil)
          • STATA ile uygulamalar
  11.45-13.00: Öğle yemeği
  13.00-13.45: Panel Eşbütünleşme
          • Panel Eşbütünleşme Testleri (1. Nesil)
          • STATA ile uygulamalar
  13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: Panel Eşbütünleşme Testleri (2. Nesil)
          • STATA ile uygulamalar
  14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

 • 4. Gün: Pazar
  26 Aralık 2021

  10.00-10:45 : Heterojen Panel Modelleri
          • Uzun Panel Nedir
          • Uzun Dinamik Panel Tahmincileri
          • Ortalama Grup (MG) Tahmincisi
          • STATA ile Uygulamalar
  10.45-11:00 : Kahve Arası
  11.00-11:45 : Uzun Dinamik Panel Tahmincileri
          • Havuzlanmış Ortalama Grup (PMG) Tahmincisi
          • STATA ile Uygulamalar
  11.45-13.00 : Öğle Yemeği
  13.00-13.45 : Uzun Dinamik Panel Tahmincileri
          • CCEMG Tahmincisi
          • STATA ile Uygulamalar
  13.45-14:00 : Kahve Arası
  14.00-14.45 :Uzun Dinamik Panel Tahmincileri
          • AMG Tahmincisi
          • Hausman Testi ile Model Formunun Test Edilmesi
          • STATA ile Uygulamalar
  14.45-15:00 : Kahve Arası
  15.00-15.45 : Etkileşimli danışmanlık

Burs


EconLab Modelleme Okulu'na katılım için çeşitli burslar verilemektedir. Burslar aşağıdaki gibidir:
1 - %100 burs (bir adet)
2 - %50 burs (iki adet)*
3 - %25 burs (dört adet)

EconLab Bursuna lisansüstü öğrenciler başvurabilir. Başvuru için;
1- Hangi burstan yararlanmak isteğini belirten bir e-mail, ve ekinde
2- CV, Öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik fotokopisi
Burs son başvuru tarihi: 15 Kasım 2021
* Burslar tam ücret üzerinden verilir. Öğrenci indirimine ilave olarak burs verilmez.
** Burslar "ilk gelen alır" kuralına göre verilir.
*** Burs başvuru sonuçları en geç 25 Kasım 2021'den önce açıklanacaktır.

Kayıt


EconLab Modelleme Okulu İleri Panel Veri Analizi Modülü'ne erken kayıtlar için son tarih 30 Kasım 2021'dir. Kayıtlar 20 katılımcı ile sınırlıdır. Kayıt ücretleri aşağıda çıkarılmıştır:

Erken Kayıt Ücreti* (30 Kasım 2021'den önce):
Akademik/Kamu: 1250 TL
Öğrenci+ (YL/Doktora): 1000 TL
Ticari/Özel: 1500 TL

Geç Kayıt Ücreti* (1 Aralık 2021'ten sonra) (kontenjan olursa):
Akademik/Kamu: 1500 TL
Öğrenci+ (YL/Doktora): 1250 TL
Ticari/Özel: 1750 TL

* Kayıt ücreti eğitim faaliyetlerine katılım, 20 gün süreli Stata 17 paket programı, etkileşimli danışmanlık ve katılım sertifikasını içermektedir. + Çalışan lisansüstü öğrenciler öğrenci indiriminden faydalanabilirler.

Kayıt formunu buradan indirebilirsiniz.